Äldre och inkontinens

Risken för att någon gång under livet drabbas av besvär med inkontinens är stor för både kvinnor och män. Människor i alla åldrar löper risk för att drabbas, men dessvärre ökar sannolikheten för att uppleva dessa besvär stadigt i takt med att också åldern ökar. Inkontinens är som mest utbrett bland människor som är över […]

I glada vänners lag

Flera undersökningar försöker belysa vad det är som gör människor lyckliga. Finns det någon gemensam faktor? Inte helt överraskande visar det sig, att det gör det. Det är snarare vad man kommit fram till som kanske överraskar något. Det handlar nämligen om sociala interaktioner. Ensamhet skapar olycka och gemenskap skapar lycka. Enklare nä så kan […]