Spara värdefull tid med rätt hushållsapparater

Vi i västvärlden har vant oss till att få hjälp i hushållet av diverse hushållsapparater. Den fantastiska, men dessvärre numera avlidna professorn Hans Rossling, brukade tala om att om man verkligen vill få i gång i utveckling, växt och jämlikhet i världens fattiga områden, skal man ge dem tvättmaskiner. Detta eftersom denna uppfinning frigjort tid […]

CAT – Computer Assisted Translation

Det här är inte som man kanske skulle kunna tro, ett verktyg om gör översättare överflödiga. Det är ett verktyg som sätter in där den mänskliga faktorn felar, ett komplement helt enkelt. Självklart kan det inte ersätta en levande person. Har du provat google-översättaren på ett lite mera okänt språk än engelska vet du detta. […]