Ska översättningen vara auktoriserad?

Det kan vara svårt att veta vad en auktoriserad översättning egentligen innebär. Kanske är kunden inte säker på vad man kan förvänta sig av en certifierad översättning. Ibland används uttrycken ”auktoriserad översättning” och ” auktoriserad översättare” inte helt korrekt.

Vi ska försöka reda ut begreppen lite och ge dig en idé om när du ska begära en auktoriserad översättning och hur man vet att ens översättning är auktoriserad.

Vad är en auktoriserad översättning?

Ofta om du söker jobb eller vill komma in på universitet utomlands kan du till exempel möta kravet om att lämna in en auktoriserad översättning av ditt examensbevis. Du behöver inte bli upprörd över detta eftersom det är lika enkelt att få en auktoriserad översättning som att få en ”normal” oauktoriserad översättning. Allt du behöver göra är att begära en auktorisation från byrån eller översättaren som tillhandahåller tjänsten. Observera dock att en auktoriserad översättning i de flesta fallen, kostar lite mer.

En i de flesta fallen när översättningen ska vara auktoriserad är det helt enkelt en översättning som har ett uttalande som undertecknats, vanligtvis längst ner i texten. Uttalandet intygar att översättningen är korrekt och fullständig efter översättarens bästa vetskap. Den åtföljs av översättarens underskrift och / eller företagets firmastämpel. I vissa länder bör dokumentet också skrivas under av en notarius publicus, för att kunna kvalificeras som en auktoriserad översättning.

Översättaren bär ansvaret

Observera att alla översättare och byråer kan auktorisera en översättning. Det är inte nödvändigt att det är en auktoriserad översättare som skriver under på ett sådant auktoriseringsutlåtande eller tillhandahåller auktoriserade översättningar. När den översatta texten är auktoriserad blir den ett juridiskt dokument och översättaren bär ansvaret för eventuella felaktigheter i den.

Översättningsbyråer brukar använda sina mest erfarna översättare när en auktoriserad översättning är nödvändig, eftersom de bär ansvaret. Texten är också redigerad och korrekturläst för att garantera dess höga kvalitet.