Äldre och inkontinens

Risken för att någon gång under livet drabbas av besvär med inkontinens är stor för både kvinnor och män. Människor i alla åldrar löper risk för att drabbas, men dessvärre ökar sannolikheten för att uppleva dessa besvär stadigt i takt med att också åldern ökar.

Inkontinens är som mest utbrett bland människor som är över 50 år gamla och blir också allt vanligare ju högre upp i åldrarna man kommer. Har du dessutom redan drabbats av sjukdomar som astma, kronisk luftrörskatarr, övervikt och långvarig förstoppning kan också detta öka risken för att även drabbas av inkontinens. Likaså kan rökning och tungt fysiskt arbete vara en bidragande orsak till att man utvecklar besvär med inkontinens.

Upplever du stora besvär av denna typ kan det vara en god idé att uppsöka din läkare för att diskutera bästa möjliga åtgärder för att lindra problemen. Idag finns det nämligen en rad olika behandlingsmetoder som du i samråd med din läkare kan diskutera och välja bland.

Vid allvarliga fall och stora besvär finns det läkemedel som du kan använda dig av för att lindra dina besvär. I allvarliga fall finns även möjligheten att ta till operation. Vid lindrigare problem finns det en uppsjö av övningar som är framtagna av experter och läkare som du själv kan utföra hemma.

I kombination med detta är det även många som upplever att de får stor hjälp i det vardagliga livet av specialutformade underkläder. Dessa bidrar till att minska oron över inkontinens och hindrar att din omgivning lägger märke till dina besvär. Dessa är numera mycket diskreta och skiljer sig till utseendet inte ifrån vanliga underkläder. Dock har de förmågan att absorbera vätska och eliminera doft vilket gör att du kan fortsätta leva livet utan att behöva oroa dig för många av de olägenheter som inkontinensbesvär kan medföra.