Vad är sökmotoroptimering?

Sökmotoroptimering (SEO) är konsten och vetenskapen att få sidor att rankas högre i sökmotorer som till exempel Google. Eftersom sökning är ett av de viktigaste sätten på vilka människor upptäcker innehåll online, kan en högre ranking i sökmotorer leda till en ökad trafik till en webbplats.

På Google och andra sökmotorer har resultatsidan ofta betalda annonser högst upp på sidan, följt av de vanliga resultaten eller vad sökmarknadsförare kallar de ”organiska sökresultaten”. Trafik som kommer via SEO kallas ofta för ”organisk söktrafik” för att skilja den från trafik som kommer genom betald sökning. Betald sökning kallas ofta för sökmotormarknadsföring (SEM) eller pay-per-click (PPC).

Frågan vad är sökmotoroptimering kan alltså besvaras i att det är ett sätt att ranka högre på Google, men samtidigt är SEO i sig inte ett enda steg, utan det består av en mängd olika saker.

Hur SEO fungerar

Sökmotorer som Google använder en algoritm eller en uppsättning regler för att avgöra vilka sidor som ska visas för en viss fråga. Dessa algoritmer har utvecklats till att vara extremt komplexa och tar hänsyn till hundratals eller till och med tusentals olika rankningsfaktorer för att bestämma rankningen av deras SERP. Det finns dock tre kärnmått som sökmotorer utvärderar för att bestämma kvaliteten på en webbplats och hur den ska rangordnas. Det är länkar, innehåll och sidstruktur.

Länkar från andra webbplatser spelar en nyckelroll för att bestämma rankningen av en webbplats i Google och andra sökmotorer.

Förutom att titta på länkar, analyserar sökmotorer även innehållet på en webbsida för att avgöra om det skulle vara relevant för en given sökfråga. En stor del av SEO ligger i att skapa innehåll som är riktat mot de nyckelord som sökmotorernas användare söker efter.

Den tredje kärnkomponenten i SEO är sidstruktur. Eftersom webbsidor är skrivna i HTML kan hur HTML-koden är strukturerad påverka en sökmotors förmåga att utvärdera en sida. Att inkludera relevanta sökord i rubriken, webbadressen och rubrikerna på sidan och se till att en webbplats är genomsökningsbar är åtgärder som webbplatsägare kan vidta för att förbättra SEO för sin webbplats.