Skolor för alla

Något av det viktigaste som samhället producerar är utbildning. Det finns ingen ände på hur mycket tid som skulle kunna läggas på att förklara hur vikttig utbildning är för ett samhälle på alla plan. Det handlar om ekonomisk tillväxt, det handlar om att kunna erbjuda ett bra samhälle att leva i och det handlar också till stor del om att skapa ett samhälle med en stabil social ordning som inte skapar enorma frustrationer bland vanligt folk som känner att de inte kommer till sin rätt. Slutligen handlar utbildning rent konkret om att undvika att ungdomar blir kriminella. För är det någonstans som kriminalitet blomstrar så är det bland de som är socialt utslagna i samhället.

Varför är skolning så viktigt för ett stabilt samhälle

Skolningen är central i samhället för att upprätthålla stabilitet eftersom det är i de eftersatta miljöerna som samhällsproblemen hopar sig. Det är också precis i dessa miljöer som barn utan stöd växer upp. I en familj där föräldrarna hela tiden ställer upp för sina barn kommer dessa barn att klara sig alldeles utmärkt nästan utan formell skolgång, som överklassen alltid gjort, men för barn från utsatta miljöer kan det blir mycket svårt att klara sig utan en fungerande formell skolning. Du kan se mer här om metoder för utbildning.

Framtidens utbildning

När det gäller framtidens utbildning finns det också mycket att fundera på. Sättet att utbilda på har inte ändrats mycket genom åren. Det har inte ändrats mycket alls sedan civilisationens absoluta början. Det är ofta en lärare som ger en föreläsning för ett eller flera barn i grupp varefter dessa barn övar på något och sedan testas av läraren innan de antingen gör om, repeterar eller börjar med ett nytt ämne. På detta sätt har det rullat på genom historien men kanske kommer någon att någon gång komma på något bättre sätt.