Ljudtätning i byggnader

Det finns många olika anledningar till att ljudtäta en byggnad. Oavsett om det handlar om en bostad, ett kontor eller en lokal behövs alla olika utrymmen ljudtätas för att det ska gå att bo och/ eller arbeta i byggnaden.

Här ger vi några tips med saker att tänka på när det kommer till ljudtätning.

Ljudtätning i bostad

I en bostad bör det alltid vara ordentligt ljudtätat. Det spelar ingen roll om det handlar om en villa, bostadsrätt, radhus eller lägenhet, ljudtätning är lika viktigt i alla slags bostäder. Nybyggda bostäder har oftast  en effektiv ljudtätning men lite äldre byggnader kan behöva ses över för att möta kraven om ljudnivå.

Dessutom kan det vara så att det har byggts till en bullrig väg i närheten av bostade som stör. I dessa fall kan ljudtätning avgöra trivseln i hemmet.

En del kan du faktiskt göra själv hemma om du är lite händig, men väggar och tak bör lämnas till proffsen för säkerhets skull.

Vad du kan göra själv hemma för att ljudtäta:

  • Byta dörrar och fönster
  • Möblera med mycket textilier
  • Placera mattor i hela hemmet

Visst kan du även ta tag i att ljudtäta både väggar och tak, men ett företag som specialiserar sig på detta kan utföra jobbet snabbare och med bättre resultat än du själv.

Ljudtätning på arbetsplatsen

Alla slags arbetsplatser behöver ljudtätning, det finns nämligen regler som säger hur hög ljudnivån får vara på olika arbetsplatser. Men självklart är reglerna olika för kontor, restaurang och industri.

Med ljudtätning kan du säkerställa en lugn arbetsplats för dina anställda. Och en lugn stressfri miljö leder till en högre produktivitet på arbetsplatsen. Om du är osäker på vad som gäller för just den verksamhet du bedriver kan du alltid beställa en ljudkoll av ett företag som utför ljudtätning.

På så sätt vet du om att du följer reglerna om ljudnivå på arbetsplatsen och säkerställer därmed en god arbetsplats för de anställda.

Ljudtätning på restauranger och cafeer

Att se över ljudtätningen på restaurangen eller cafeet är en riktigt smart ide. Inte bara för att säkerställa att du följer de regler som finns angående ljudnivån. Och inte heller bara för att se till att din personal har en trivsam arbetsmiljö. Utan även för de kunder som besöker restaurangen eller cafeet.

Kunder som upplever en hög ljudnivå trivs oftast inte och väljer därmed att besöka en annan restaurang eller ett annat cafe nästa gång de ska gå ut för att äta. Genom att kontrollera ljudnivån kan du skapa en harmonisk miljö för dina kunder.

Dessutom arbetar personal bättre när de trivs på arbetsplatsen. När personalen trivs tar de bättre hand om kunderna, som självklart känner sig uppskattade och gärna återvänder till just din restaurang eller just ditt cafe.

Sammanfattning om ljudtätning

Ljudtätning är något som behövs i alla bostäder, lokaler och på alla slags arbetsplatser. Att ljudtäta innebär inte bara att du slipper ljud från grannar utan även buller från trafik och liknande.

Att hålla en låg ljudnivå på arbetsplatser leder till en högre trivsamhet, vilket i sin tur leder till en högre produktivitet. Och en högre produktivitet leder till en högre avkastning.