Jobbar du i en marknadsavdelning och har funderingar kring översättningar?

Det är inte alltid så lätt att veta om man då ska använda sig av sk ”inhouse” resurser eller leta upp en externa firma, exempevis Languagewire.com . Man kan ofta säga att det beror lite på vad det är för ämne det ska översättas om också. Kanske är det interna översättare på firman som har jobbat där i många år och som känner till de gängse uttrycken inom branschen. Men kanske det av någon anledning är ett helt nytt område som de interna resurserna inte kan klara, exempelvis en text om tält, Obwiik.se .

Fördelar med externa firmor

Fördelen med att använda externa firmor är att man kan betala för översättningen allt eftersom man har ett behov. Med andra ord, du behöver bara betala per projekt. Externa översättningsbyråer har ofta översättare som är specialiserade inom olika områden. Oftast har de också stora databaser med specialiserade ord.

Interna resurser

Ska det användas interna resurser kan det vara en bra idé att denna person har andra roller att utfylla också. Ofta är det så att översättningsbehovet varierar och det är då dumt om det sitter en person som inte har något att göra. Som nämnt kan dock en intern person upparbeta en stor kunskap om ett branschsecifikt områden. Det är en stor fördel vid branschspecifika översättningar. Dessutom är det bra för okringliggande kollegor om de faktiskt känner personen istället för att denne sitter i exempelvis Japan och jobbar remote. Det gör det naturligt lättare att skriva en bra text om man sitter i närheten av varandra. Det är med andra ord lite lättare att ha en konstruktiv sparring om själva ämnet.

Nu har du förhoppningsvis fått en lite bättre idé om vad som passar dig och den firma du jobbar på bäst.