Hitta rätt i djungeln av alla olika CRM-system

Allt fler mindre och medelstora företag ser värdet av att införa ett CRM-system för att hantera sina kundrelationer samt att möjliggöra ett effektivare och mer datadrivet försäljningsarbete. Men vilket CRM är egentligen bäst? Det finns ju en uppsjö av olika varianter. Och vad bör man tänka på när man inför ett CRM?

Vad är ett CRM?

CRM står för ”Customer Relationship Management” och är alltså det verktyg man använder för att på olika sätt hantera sina kundrelationer. Ett av de populäraste och bästa är Pipedrive Elite Partner. Detta system och andra är platsen där kundregistret lagras tillsammans med kontaktuppgifter och sammanställning över aktuella affärsmöjligheter samt vilka aktiviteter som man genomfört, och har att genomföra, på kunden. Säljare har genom årens lopp fått lära sig att man måste ge en hel del till ett CRM-system innan man får något i retur. Interaktioner måste loggas, status på affärsmöjligheter måste uppdateras, precis som kund- och kontaktregistret som ständigt måste underhållas för att systemet ska vara tillförlitligt och up to date. Med ett system som Pipedrive får du oerhört mycket tillbaka. Därför är det många som numer ser CRM-system som en tillgång och inte som en belastning. Numera finns nämligen mängder av funktioner och lösningar som på olika sätt kan underlätta administrationen och låta användaren komma undan flera av de betungande uppgifterna. Registervård är en sak som numera kan automatiseras då kund- och kontaktinformation kan hållas uppdaterade genom koppling mot centrala företagsregister. Dessutom kan denna information berikas med ytterligare data från olika typer av publika källor samt andra verktyg, vilket kan spara mycket tid när det kommer till prospektering och kundanalys. Utöver detta kan också många av systemen automatisera olika delar iavsäljarbetet, genom att möjliggöra skapande av automations-flöden inom det egna systemet samt med koppling till andra verktyg. Detta kan till exempel användas till att tagga upp eller kategorisera kunder och kontaktpersoner.