CAT – Computer Assisted Translation

Det här är inte som man kanske skulle kunna tro, ett verktyg om gör översättare överflödiga. Det är ett verktyg som sätter in där den mänskliga faktorn felar, ett komplement helt enkelt. Självklart kan det inte ersätta en levande person. Har du provat google-översättaren på ett lite mera okänt språk än engelska vet du detta. Ett datorprogram kan inte på samma sätt, fånga upp nyanserna och de små finurligheterna i ett språk, som en verklig översättare kan.

Men ibland är översättningar så viktiga att det inte får förekomma fel. Vid medicinsk översättning t ex. får det helt enkelt inte bli fel och här kan ett CAT-system bidra till att säkerställa en konsekvent terminologi.

Detta är inte ett program som man som privatperson, eller ens företag investerar i, utan det är ett specialverktyg för en översättningsbyrå. Med ett CAT-system har du både översättningsminne, termbas och inte minst kvalitetssäkring, alltihop något som en seriös byrå bör kunna erbjuda sina kunder.

Ett översättningsminne är något som byggs upp med tiden. Ju flera översättningar som görs av byrån, åt en specifik kund, ju större blir minnet. På det sättet säkerställs konsekvent språkbruk. Det kan även göra nya översättningar billigare. Tidigare översatta stycken och sekvenser kan ofta återanvändas.

I en termbas kan man skapa individuella ordlistor, med rätt översättningar men också definitioner och andra kriterier. Översättningsbyrån kan göra en termlista och skicka till kunden för genomgång och godkännande. Termlistan utökas sedan succesivt. En termlista är av yttersta vikt vid texter som kräver enhetlighet, t ex juridiska, tekniska eller medicinska översättningar.

Kvalitetssäkring utförs automatiskt av CAT-verktyget när översättaren är klar med översättningen. Texten kontrolleras i enhetlighet med redan definierade kriterier, eller krav. Det är bla. siffror och värden som kontrolleras. Det är den mänskliga faktorn man kommer till livs här.

 

Vilka är fördelarna?

Utöver bättre kvalitet och kortare deadlines har du som kund, tillgång till både billigare översättningar och konsekvent språkbruk. Som tidigare nämnt har du tillgång till din helt egen termbas och översättningsminne.

Men det är ju inte bara fördelar för kunden. Översättningsbyråer och översättare har också något att hämta med det här systemet. Det ger en unik möjlighet att översätta stora mängder text på betydligt kortare tid. Har byrån en molnbaserad CAT-lösning kan det sitta flera översättare och jobba simultant på samma uppgift. Alla arbetsflöden, både översättning och korrekturläsning, sker i samma system vilket kraftigt reducerar risken för fel.