Blästerskåp för tyngre industrier

Ett blästerskåp passar bra för detaljer med vikt upp till 1000 kg. Storleken kan variera mycket beroende på vilken modell som väljs. Sortimentet består av allt från golvmodeller till mindre bänkmodeller.

Maskinerna används för blästring med plast -, och glaskulor samt aluminiumoxid. Skåpen är avsedda för olika typer av borttagningar såsom rost-, och färgborttagning men även polering av bearbetning av olika material.

Blästerskåp är ett redskap som mest används inom de tyngre industrierna men kan även finna sin rätta plats där det utförs lite lättare typer av arbete. De kan köpas både i en fysisk butik och online.

Ett exempel på online shop där du kan handla bland annat Schuchardt Maskin Köpa blästerskåp kan vara ett bra alternativ för dig som helst handlar via nätet. Priser och storlekar kan variera varandra emellan beroende på produkt och märke. Valet av blästerskåp är av stor betydelse för arbetet som ska utföras med dess hjälp.

Blästerskåp ger bra arbetsmiljö för operatören

Innan inköp av ett blästerskåp är det viktigt att kontrollera att artikeln uppfyller kraven på en bra arbetsmiljö. Ett av kraven är att de ska vara kapslingsklassade enligt gällande standard som står för strömtäthet och dammskydd.

I praktiken betyder dammskyddet att operatören får ett effektivt skydd mot allt skadligt damm som i många fall bildas vid blästring. Vanliga skyddsfunktioner som bör inkluderas är ett elektro-pneumatiskt lås samt ett tryckluftsdrivet dörrskydd.

I många fall har fönstren på blästerskåpen skyddande visir. De är också konstruerade för att ge bästa möjliga sikt under arbetets gång.

Fråga experter för optimal kombination

Maskinerna som förvaras i blästerskåpen är avsedda för blästring av bland annat plaster, hårda material och metaller. Som det nämndes tidigare används dem i många fall i tyngre industrier såsom flyg-, och läkemedelsindustrin. Skåpen kan användas för olika typer av blästringsmedel.

Något väldigt viktigt vid inköp är att handla det rätta skåpet för sina ändamål. Ifall du själv inte kan välja på egen hand, rekommenderas det att du stället tillfrågar en expert som kan hitta den optimala kombinationen av blästringsmedel och skåp.

Tanken är att införskaffa ett blästerskåp designad för att ge hög kapacitet. Detta ska även kombineras med en effektiv och långvarig driftsäkerhet. Om du väljer att handla online kan du givetvis läsa recensionerna innan du väljer en produkt eller kontakta kundtjänst. I en fysisk butik rekommenderas det att söka upp en expedit som kan ge råd inför val av blästerskåp.