Använda munskydd i kollektivtrafiken

I januari 2021 så kom det en rekommendation att man bör använda munskydd i kollektivtrafiken. Först var det bara mellan vissa klockslag för att sedan bli helst alltid då du åker buss, tåg, tunnelbana med mera. Att använda munskydd ska vara tänkt som ett komplement för övriga åtgärder man ska göra för att minska smittorisken av Covid-19.

Allmänna rekommendationer för att hindra smittspridning av Covid-19

De allmänna rekommendationerna som finns för att man ska hindra smittspridning är att stanna hemma om man har några symtom samt ha en god handhygien. Man bör även se till att hålla avstånd ute och inne samt bara umgås i mindre kretsar. Det finns situationer där det kan vara bra att ha munskydd.

Så fungerar munskydd

Munskyddets syfte är att den ska kunna skydda omgivningen från den som bär den. De ska alltid vara CE-märkta, samt att du alltid ska använda dem så som det står i deras bruksanvisning för annars kan de inte fungera på rätt sätt. Många munskydd är för engångsbruk och bör kastas och inte heller tas av och på hela tiden. Du bör se till att tvätta händerna före du sätter på den samt att du inte ska dela den med någon annan.

När du ska använda dig av munskydd välj då ett som har en god kvalitet. Se även till att du använder det på rätt sätt. Du ska tvätta händerna före samt även gärna använda handdesinfektionsmedel. Därefter kontrollera att munskyddet är helt och rent. När du tar på det, se till att placera det åt rätt håll och då över näsa, mun och haka samt att banden sätts runt öron eller runt huvudet. Det ska även sluta tätt.

När du ska ta av dig det så bör du först tvätta händerna samt använda handdesinfektionsmedel. Tag sedan av det genom att ta tag i banden och lyft bort munskyddet utan att röra resten av det. Engångsskydd ska kastat på plats avsedd för det. Sedan ska du åter igen tvätta händerna samt använda handsprit.